Jäsenhakemus

Ala olevalla lomakkeella pääset hakemaan yhdistyksen jäsenyyttä.

Jäsenyytesi alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenhake-muksesi ja jäsenmaksu on maksettu. Jäsenmaksu on 25€, se käsittää kalenterivuoden ja päättyy 31.12.