Järvenpään Terveyskasvatusseura ry

TERVEYSKASVATUSSEURAN TARKOITUKSENA ON TOIMIA IHMISEN FYYSISEN JA HENKISEN HYVINNOINNIN SEKÄ TERVEIDEN ELÄMÄNTAPOJEN EDISTÄMISEKSI.